ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

รวม ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

Read More

หลักสูตรต่างๆจากทางสถาบัน

โครงการหลักสูตรความจำดีต่างๆ

Read More

ติดต่อสอบถามเราได้ทีนี่

ช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสาร หรือติดต่อเราได้

Read More

                     ปกๆๆๆๆ

  ” โครงการอื่นๆ ” ความจำดี..เหมาะสำหรับ : องค์กร/สถานศึกษา

1.โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการความจำดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ความจำดี..คลิ๊ก

 1. – สร้างความจำดีให้กับผู้เข้าอบรมและสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับเนื้องานเช่น  การจำใบหน้าลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและจำข้อมูลสำคัญๆของลูกค้าและการจำอุปนิสัย
 2. - การจดจำรายละเอียดงานเพื่อไม่ให้พลาดต่องานที่สำคัญ และ ปฏิทินทั้งปีทำให้ลดปัญหาในการทำงาน ช่วยให้ไม่พลาดงานสำคัญ งานเร่งด่วน เพิ่มความสะดวกเวลาติดต่อนัดลูกค้าไม่ต้องเปิดปฏิทินบ่อยๆ 
 3. - การจดจำเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ รหัสลับ ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกสิ่งที่ต้องการจำ ข้อมูลสำคัญๆมากมายที่อยู่กับคุณตลอดเวลากรณีเร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมให้เสียเวลา   

2.โครงการฝึกอบรมความจำดีให้กับ นักเรียน/นักศึกษา เป็นหลักสูตรเสริม ความจำดี..คลิ๊ก

 1. - ช่วยพัฒนาให้ นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถในการจำไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยากขนาดไหนก็ช่วยให้เป็นเรื่องง่ายได้ภายใต้คอนเซ็ป จำเร็ว จำแม่น จำนาน  เรียนรู้ไม่นานสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ทุกรายวิชา / ในชีวิตประจำวัน เป็นความรู้ติดตัวและสามารถนำไปใช้ตลอดชีวิต วัยเรียน – วัยทำงาน 
 2. - ช่วยพัฒนาให้ นักเรียน/นักศึกษานำเทคนิคที่สอนให้ปฏิบัติจริงโดยได้รับการชี้นำเทคนิคพิเศษจากวิทยากรตลอดการอบรม จะสอดแทรกข้อมูลที่สำคัญทางการศึกษาให้จนต้องทึ่ง !!…… ว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองนั้นสามารถจดจำข้อมูลปริมาณมากๆได้และจำได้ยาวนานกว่าปกติจนเหลือเชื่อ เพียงเพราะเข้าใจหลักการและวิธีการจำอย่างถูกวิธี  ช่วยให้ข้อมูลอยู่กับเราได้นาน..โดยไม่ต้องทวนบ่อยๆและสามารถจำข้อมูลยากๆได้ในเวลา ” เพียงแค่ไม่กี่นาที ” เช่น :     การจำเคมีตารางธาตุทั้งหมดจากการศึกษาข้อมูลเพียงรอบเดียว   ,   การจำคำศัพท์ภาษาต่างประเทศหลายประเทศหลายสิบหลายร้อยคำคำในเวลาสั้นๆ   ,   การจำอนาโตมี่ข้อมูลที่อ่านยากและมีปริมาณมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหรือคิดจะศึกษาต่อเป็น แพทย์/พยาบาล   ,   วิธีการจำสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ   ,   ชีวะวิทยา   ,   มาตรากฏหมาย   ,   การจำบทความบทกลอน  ฯลฯ   ทุกสิ่งทุกอย่างการจำ จะกลายเป็นเรื่องสนุก..และง่ายมาก
 3. - ผลจากการเข้าอบรม จะมีการทดสอบประสิทธิภาพการจำ Before – After บอกผลเป็นกราฟคะแนนตามจริง และบททดสอบว่าผู้ผ่านการศึกอบรมนั้นจะสามารถนำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการเรียน  ,  ส่งใบประเมินหลังจากผ่านการอบรมที่เป็นตัวจริงให้กับทางโรงเรียน  ,  ใบความรู้สึกตัวจริงจากผู้เข้าอบรมให้กับทางโรงเรียน  ,  ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
 4. - ประโยชน์สูงสุดผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นผู้ที่ จำเร็ว จำแม่น จำนาน และสามารถนำไปใช้ได้ตลอดไปไม่มีขอบจำกัดเป็นความสามารถติดตัวไปตลอด สร้างคุณประโยชน์แก่ตัวเองและชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา เป็นอาวุธลับคอยช่วยเหลือด้านความจำ
 5. - ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะกระบวนการคิดที่ดีขึ้น จนนำไปสู่ความจำดีที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเป็นลำดับ

นอกสถาบัน

_______________________________________________________________________________________________________

” ภายในสถาบัน ” ความจำดี..เหมาะสำหรับ : คอร์สเดี่ยว/กลุ่ม

ความจำดี..คลิ๊ก

 1. - ช่วยพัฒนาให้ นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถในการจำไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยากขนาดไหนก็ช่วยให้เป็นเรื่องง่ายได้
 2. - ช่วยพัฒนาให้ นักเรียน/นักศึกษานำเทคนิคที่สอนให้ปฏิบัติจริงโดยได้รับการชี้นำเทคนิคพิเศษจากวิทยากรตลอดการอบรม จะสอดแทรกข้อมูลที่สำคัญทางการศึกษาให้จนต้องทึ่งว่าตัวเองสามารถจำข้อมูลยากๆได้ในเวลา ” เพียงแค่ไม่กี่นาที “ เช่น : การจำเคมีตารางธาตุ , คำศัพท์ภาษาต่างประเทศหลายสิบคำในเวลาสั้นๆ , การจำอนาโตมี่ให้นักศึกษาแพทย์/พยาบาล ,วิธีการจำสูตรต่างๆ
 3. - ผลจากการเข้าอบรม จะมีการทดสอบประสิทธิภาพการจำ Before – After บอกผลเป็นกราฟคะแนนตามจริง
 4. - ประโยชน์สูงสุดผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นผู้ที่ จำเร็ว จำแม่น จำนาน และสามารถนำไปใช้ได้ตลอดไปไม่มีขอบจำกัดเป็นความสามารถติดตัวไปตลอดชีวิต
 5. - ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะกระบวนการคิดที่ดีขึ้น จนนำไปสู่ความจำดีที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเป็นลำดับ
 6. - ประกาศณียบัตรให้กับน้องๆผ่านการฝึกอบรมกับทางสถาบันความจำดี
 7. - บริการ Service ตลอดชีวิต ให้คำแนะนำ,ช่วยเหลือ,สอนซ้ำ updateข้อมูลฟรีตลอดชีพอย่างเต็มใจ
 8. - การจำข้อมูลที่ ADVANCE  ระดับ Level ที่สูงขึ้น เช่นการจำคำศัพท์ การจำตัวเลขมากๆฝึกฝนเทคนิคพิเศษจำข้อมูลปริมาณมากๆหลักร้อย
 9. - การจำโดยเน้นการประยุกต์ใช้เป็นหลัก ทั้งในการศึกษา และชีวิตประจำวัน

ภายใน

_______________________________________________________________________________________________________

โครงการ เลข ใหม่ยังไม่เสร็จ2

สถาบันความจำดี เปิดตัวโครงการใหม่  “  โครงการเพิ่มอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจ

                 โครงการเพิ่มอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง และเข้าใจเพราะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สามารถบ่งบอกความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาด้าน IQ , EQ ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อเสริมกระบวนการคิด และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผลโดยผ่านการบรรยายในรูปแบบกิจกรรมเสริมเทคนิคของวิทยากรที่สร้างสรรค์วิธีการในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ได้ลองปฏิบัติและเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเรียนหรือแม้กระทั่งใช่ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

จุดประสงค์ /  เป้าหมาย

 1. .) เพื่อเสริมเทคนิควิธีการในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยสมองทั้งสองซีก
 2. .) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่ยากให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการคิดอย่างเต็มความสามารถ
 3. .) เพื่อให้แนวทางความคิดใหม่ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนปัจจุบัน
 4. .) เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีศีักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหัวข้อการ บรรยาย / กิจกรรม

 • หนึ่งสมอง สองหน้าที่ ( 2 Become 1 )
 • เปิดโลกจินตนาการ ( Open Brain )
 • การออกกำลังสมอง ( Neurobics Exercises )
 • แสดงศัักยภาพสมองสองซีก ( Super Brain Show )
 • เทคนิค “ สูตรลัดบรรทัดเดียว ” ( Ultra Math )
 • เทคนิค “ คณิตคิดนอกกรอบ ” (Freedom Math)
 • ถอดรหัสอัจฉริยะ ( Coding Game )
 • สมการเกม ( 180 IQ Challenger )
 • การระดมสมอง ( Brain Storming )
 • ทักษะผู้นำและการทำงานกลุ่ม ( Team Work Fighting )
 • ปริศนาจินตนาการ ( what’s this ? )
 • รักคณิต ชีวิตเปลี่ยน ( Math Attitude )
 • เทคนิค “ ประยุกต์โจทย์ ” ( Applied Math )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. .) ผู้เรียนได้เข้าใจถึงแนวคิดใหม่ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 2. .) ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดปรังปรุงประยุกต์ใช้ในการเรียนจริงได้
 3. .) ผู้เรียนมีระบบทางความคิดที่มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
 4. .) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านตรรกะคณิตศาสตร์ของตนเองให้มีมากยิ่งขึ้น
 5. .) ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกกับวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิควิธีการคิดนอกกรอบ

_____________________________________________________________________________________________________

 qwasea

ปักหมุด

ข่าวสารทั่วไป

บรร

« 1 of 19 »

pencil